Close
Marcus Thranes gate 4, 2821 Gjøvik, Storgata 28, 2830 Raufoss, Lenagata 54, 2850 Lena Lenagata 540, 2850 Lena
Toten (Døgnvakt)
611 98 450
post@trostrudbegravelse.no

Rutiner omkring utvidelse av antall
som kan være tilstede i gravferdsseremonier.

Antall som nå kan være med å ta avskjed i gravfedsseremoni er nå justert i forholdt til størelsen på seremoni lokale.
  • Alle grunnleggende hygieneregler opprettholdes. En meters avstand til hverandre.
  • Håndvask, desinfeksjon, avstandskrav og at syke ikke kan delta opprettholdes
  • Færrest mulig i kontakt med berøringsflater, utstyr, osv
  • Alle besøkende registreres.
    
    Antall plasser i seremoni rommene varier etter nasjonale og lokale retningslinjer. Så ta kontakt med oss
    for siste oppdatering.