Close
Marcus Thranes gate 4, 2821 Gjøvik, Storgata 28, 2830 Raufoss, Lenagata 54, 2850 Lena Lenagata 540, 2850 Lena
Toten (Døgnvakt)
611 98 450
post@trostrudbegravelse.no

Rutiner omkring utvidelse av antall
som kan være tilstede i gravferdsseremonier.

Antall som nå kan være med å ta avskjed i gravfedsseremoni er nå justert i forholdt til størelsen på seremoni lokale.
 • Alle grunnleggende hygieneregler opprettholdes. En meters avstand til hverandre.
 • Håndvask, desinfeksjon, avstandskrav og at syke ikke kan delta opprettholdes
 • Færrest mulig i kontakt med berøringsflater, utstyr, osv
 • Alle besøkende registreres.
  
  Antall det nå er plass til i seremoniromene er; (forløpige tall, 14.juni)
  Gjøvik kirke: 170
  Gjøvik kapell: 65
  Hunn kapell: 80
  Hunn Kirke:
  Bråstad: 50
  Enghaugen: 50
  Biri kirke: 193
  
  Raufoss kirke: 63
  Ås kirke: 70
  Eina kirke: 36
  
  Hoff kirke: 
  Nordlien: 
  Kapp kirke: 50
  Totenviken kirke: 
  Balke kirke: 
  Kolbu kirke: