Close
Marcus Thranes gate 4, 2821 Gjøvik, Storgata 28, 2830 Raufoss, Lenagata 54, 2850 Lena Lenagata 540, 2850 Lena
Toten (Døgnvakt)
611 98 450
post@trostrudbegravelse.no

Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimumspriser og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, Prisoversikt for gravferd.

I noen tilfeller har dere krav på stønad fra NAV. Enkelte arbeidstaker organisasjoner har også en stønad til gravferd for sine medlemmer.

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 25 377,- kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når den døde transporteres over 20 km, så har dere krav på å kunne få transportstønad fra NAV. Her er det en egenandel på kr. 2 538,-

Les mer om gravferd- og transportstønad her.

Vi hjelper dere med søknad til NAV. Vi skal uten oppfordring gi dere et prisovslag på oppdraget. Og alle prisen er inkl. mva.